Sada Sarvada Kavita

06:30 PM

Aatma Auditorium, Opp.City Gold, Ashram Road, Ahmedabad.

Open for all.

2016-11-06 18:30:00 2016-11-06 00:00:00 Asia/Kolkata Sada Sarvada Kavita

Pradan Communication presents Poetry Recital by Harikishan Joshi, Harshad Chandrana, Rashid Mir, Dhvanil Parekh, Snehal Joshi, Kuldeep Kariya.

Aatma Auditorium, Opp.City Gold, Ashram Road, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Pradan Communication presents Poetry Recital by Harikishan Joshi, Harshad Chandrana, Rashid Mir, Dhvanil Parekh, Snehal Joshi, Kuldeep Kariya.
promotional