Urdu Mushaira

06:00 PM

Govardhanram Tripathi Hall, Gujarati Sahitya Parishad, Behind Times of India, Ashram Road

2016-06-27 18:00:00 2016-06-27 00:00:00 Asia/Kolkata Urdu Mushaira

An Urdu Poetry Recitation Session

Govardhanram Tripathi Hall, Gujarati Sahitya Parishad, Behind Times of India, Ashram Road

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

An Urdu Poetry Recitation Session
promotional