Zindagi Se Badi SazaaHi Nahi

08.30 PM

Natrang Theatre
B/505, Gopal Palace, Opp. Choice Restaurant, Naheru Nagar, Ahmedabad 380015

With Tickets Rs. 200

For Inquiry: +91-8758543334

2021-03-07 20:30:00 2021-03-07 00:00:00 Asia/Kolkata Zindagi Se Badi SazaaHi Nahi

On This Woman’s Day.

Experience how relationships drive a woman’s life in this patriarchal society in “Zindagi Se Badi SazaaHi Nahi” Present by Natrang Theatre.

Story: Mr. Sanjeev Thakaar
Translation: Dr. Aruna Jadeja
Theatrical Adaptation & Direction:
Dr. Vikram Panchal
Mr. Shounakk Vyas

Cast & Craw:
Shounakk, Harshida, janhvi, Akshay MV, Shlok, Laksh, Rithik, Gaurav, Jaydeep, Nishant, Raj
Music: Prathmesh
Production: Ankit
BGM: Jay
ART: Nishant

 

Source: Facebook

Natrang Theatre
B/505, Gopal Palace, Opp. Choice Restaurant, Naheru Nagar, Ahmedabad 380015

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

On This Woman’s Day.

Experience how relationships drive a woman’s life in this patriarchal society in “Zindagi Se Badi SazaaHi Nahi” Present by Natrang Theatre.

Story: Mr. Sanjeev Thakaar
Translation: Dr. Aruna Jadeja
Theatrical Adaptation & Direction:
Dr. Vikram Panchal
Mr. Shounakk Vyas

Cast & Craw:
Shounakk, Harshida, janhvi, Akshay MV, Shlok, Laksh, Rithik, Gaurav, Jaydeep, Nishant, Raj
Music: Prathmesh
Production: Ankit
BGM: Jay
ART: Nishant

 

Source: Facebook
promotional