Culture

 • Savouring the searing summer heat with poetry

  ભાવાનુકૂલ શબ્દો વડે તાઝગીભર્યાં ગીતો ગાતા આપણા ઉત્તમ કવિ ઉમાશંકર જોશીના એક કાવ્યનું સ્વરાંકન હિમાલી વ્યાસ નાયકના ભાવવાહી કંઠે અમર ભટ્ટના આલ્બમ ‘ગીતગંગોત્રી’માં છે. એનું રસપાન ગ્રીષ્મનું તાપમાન કંઇક સહ્ય બનાવે એવું છે. કાવ્યની ઊઘડતી પંક્તિઓ છે : લૂ, જરી…

 • Remembering the creative souls we lost in 2019

  As the year is coming to an end, we remember these creative personalities of eminence, from India, that are no more amongst us. The departing year took lives of many creative personalities—from literary geniuses, to cinema personalities to some of…

 • The Manifestations of Mythology in Indian Fiction

  Writers are finding interesting ways to return to stories from Mahabharata and Ramayana. Some of the recent approaches include tracing the journey of minor characters, or of the major ones who weren’t explored enough. We revisit some of these developments…

 • The Fantastic World of Fantasy

  Whenever anyone says ‘book,’ different thoughts spring to the minds of different people. If you say ‘book’ to an Agatha Christie fan, he’d think mystery, suspense, thriller, and so on. If you say ‘book’ to a romance fan, he’d think…

 • BOUND brings together writers for a 5-day retreat in Divar Island, Goa

  BOUND is one-of-its-kind organisations that organised its fourth writer’s retreat in Goa this August. We chatted with the founder, Tara Khandelwal, who has been bringing mentorship opportunities for emerging writers in India. To be a good writer isn’t easy, to…

 • Amlanjyoti Goswami: A unique voice in Indian contemporary poetry

  Amlanjyoti Goswami’s debut poetry collection ‘River Wedding’ is an honest exploration of the world around us—of loss but also hope, of evil but also the search for good. AMLANJYOTI GOSWAMI is a rare voice in the vast world of poetry,…

 • What is young India reading?

  We did a short survey to find out what young Indians under the age of 25 are reading. In this article, we share their answers. Neil Gaiman famously said, “Read. Read anything. Read the things they say are good for…

 • Some contemporary Indian poets to look out for

  The last twelve months saw the release of fantastic books of poems by several contemporary Indian poets in many languages. We discuss four such poets writing in English, and other small poetry projects that will help you discover the wonders…

 • Meet the Beloved Gujarati Poet Tushar Shukla

  The man behind much loved Gujarati songs like Puchhine thay nahi prem, Mann masti ane motor cycle, Bhaasha Mari Gujarati Chhe, O Rangrasiya and many more Shukla is gifted with the art of language.   આપણે એને સાચવી જાણીયે આપણને…

 • 7 comics that will transport you back to your childhood

  With the recent popularity of superhero movies, let’s go back to the days when we didn’t need a movie full of VFX to feed our imaginations when our dearest friends were our comic books. Remember the days before gadgets when we used to read comics? Not only did most of our…

 • Dive and get pearls from Sitanshu Yashashchandra’s Vakhaar

  There is a novel Praveshak (Preamble) in a conversational form to Sitanshu Yashashchandra’s collection of poems Vakhaar (R.R.Sheth, 2009) with an audio CD in his voice. ‘When you enter the gate,’ the Lekhak tells the Adhipati, ‘the detector ought to…

 • Meet the Ambalals as They Reminisce on Continuity and Change

  We rendezvous with one of the foremost creative families in the city to find out what inspires a father and his sons to pursue their distinctive art and design. Mr Amit Ambalal, the patriarch of the renowned Ambalal family, is…

 • Tarak Mehta (1929-2017) had an eye for observation

  Among the humorists in Gujarat who wrote/write for newspapers and magazines, Tarak Mehta (1929-2017) stood out with the visual and narrative qualities of his writing. He developed an eye for observation as he grew up and lived in the middleclass…

 • Abhijat Joshi: Knowing the Man Behind 3 Idiots, PK and Lage Raho Munnabhai

  The acclaimed screenwriter speaks about his raison d’etre for writing.  “The three commandments of Ingmar Bergman: Entertainment is your responsibility and priority because the audience is not coming for a sociological treatise. Do not sell your soul while entertaining, like…

 • Twisted Sobriety : Fab Fables #12

  She sat there, numb, clutching her phone tightly. Her eyes frozen and cheeks stained with tears. It seemed that heartbeat had completely lost its sense of rhythm. Her phone rang again. She hated it. After all, it was the same…

 • For Classic tales make Classic cinema after all!

  The literature will every time discover its road to reach the silver screen, even though the readers argue with the saying, ‘Never judge a book by the movie’, and film lovers revolt saying,’stories are brought to life’. Here is a…

 • Autumn Reads 2016: What to read from the Indian Authors

  With quite a few new releases in fiction and non-fiction, India’s citizens have been given many options for books to get engrossed in this autumn. Quite a few popular releases in Hindi have made the country’s literature scene all the…

 • TGILF : A LitFest that aims to be enlightening!

  Imagine a gathering under a single dome full of literary heads discussing, socializing, interacting, learning and meeting everyone present. Spending afternoons talking books, evenings hearing writers exclaiming their experiences, other days listening to panelists discussing the world over relevant literature topics. This is…

 • Man Booker Prize 2016: bag of bold choices & young authors

  Judges for top British literary award the Man Booker Prize spurned big-name novelists in favour of experimental new talent. None of the six writers who made the cut for the coveted prize for fiction is well known outside literary circles.Those…

 • Flashback: Female Poets and the India of their musings

  Lets take a look at some of the most important pre and post Independence Women Poets from India. Male folks, as it was the norm in most part of the world largely dominated literature in India. History however along with the…

 • Harnidh Kaur on the War of Poetry

    She isn’t the quintessential pen-toting, old-fashioned poet. If you meet her, it’s quite likely that you’ll see her furiously jabbing away at her smartphone, jotting down poetry on the Google Keep app or unleashing another post into the big…

 • Himalayan Stories in Books

  Older than the oldest grandfather, The Himalayan range has always been mystical and homage to serenity. There is something about the mountains that is being able to turn people inwards. Attracting wanderlusts, sages and seekers since decades, its mesmerizing beauty can be deceiving…

 • Miguel de Cervantes : an introduction to the Spanish literary great

  A Spanish writer, poet and philosopher, who himself became a revolution of Spanish literature and language.  His contribution towards Spanish literary was so impactful that people started calling the language as La lengua de Cervantes (The language of Cervantes). The…

 • Fernandes Bridge – the most unique book market in Ahmedabad!

  The street Fernandes Bridge connects readers with writers, students with publishers and curious beings with the age-old answers they’re looking for. The Chopda Bazaar of Fernandes Bridge is one of the oldest Book Markets in Ahmedabad that serves thousands of people…

 • The Nest : Fab Fables #1

  She looked around and took a deep breath. After all the bellowing and angst filled moments, finally everything was packed. Her friends had suggested to hire movers and packers as they knew how to pack and that would reduce her…

 • GOT it right on print or on celluloid: The patron’s debate

  Lets go back to the Red Wedding. The episodes were revolving around Arya and Catelyn’s perception now; Arya was struggling her approach towards the Twins with the Hound, while a Frey wedding was celebrated within the citadel by Catelyn and…

 • This library in Ahmedabad is 159 years old

  Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

 • WHY DO WE STILL REMEMBER SHAKESPEARE?

  In Greek tragedies like Oedipus the King and Agamemnon, it is the gods and fate that pull the strings and humans, like puppets, behave the way they do. In Shakespeare’s tragedies like King Lear and Othello, the factors that cause…

 • Discover one of the oldest libraries of Ahmedabad

  The oldest library of Ahmedabad, Hazrat Pir Mohammad Shah Library, is blessed with quietness of the mosque that surrounds it. Ahmedabad has internationally carved its identity on the globe through the numerous mosques dotted across the city. The air confined…

 • Shelfie Love!

  Books light up one’s world. The shaft of light that books cast make even the darkest or dullest moments a fountain of glittering joy sprinklers. The way that books percolate through the layers of the skin, the cells to touch…

 • The New York Public Library

  ‘The New York Public Library (NYPL) is a public library system in New York City. With nearly 53 million items, the New York Public Library is the second largest public library in the United States (behind the Library of Congress),…

 • Narsinh Mehta – Remembering the legend

  Narsinh Mehta an ardent devotee of Lord Krishna continues to reside in our hearts even today, after 600 years. Such is the presence of souls like Narsinh Mehta. Being a pioneer of Gujarati bhakti (devotional) literature, Narsinh Mehta started his…

 • Discovering Umashankar Joshi

  It was not like every other day. I woke up late, maid didn’t turn up and car was punctured. Well, it didn’t end there. Later, I got stuck in a traffic jam. While cursing my luck and answering multiple calls…

 • Ismat Chughtai – a brief introduction

  “Only progressive literature can produce self-confidence. It will be disappointing if our writers don’t use their pen for the betterment of the common people, because if writers, journalists and thinkers turn away from present-day circumstances and write merely for personal…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/01/355-x-527.jpg

promotional