Toba Tek Singh – Play Prem Rathod

09:30 PM - 10:30 PM

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015

With tickets

2018-06-09 21:30:00 2018-06-09 22:30:00 Asia/Kolkata Toba Tek Singh - Play Prem Rathod

Toba Tek singh – Saadat Hasan Manto
Sat, 09:30 – 10:30
Dramawala Productions
Present
Toba Tek Singh
Story based on Saadat Hasan Manto
A Play By Prem Rathod

Artists
Mehul Maitrak
Parth Shah
Prem Rathod
Shashwat Shah
Nishit Patel
Aman Patel
Jay Bajaj
Mitesh Gajjar
Rahul More
zeeshan
bhargav sagar
Dev parekh
pragya Shah
Rachana Patel
Ravina

Ouroboros - Art Hub "Blackbox Theatre"
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Toba Tek singh – Saadat Hasan Manto
Sat, 09:30 – 10:30
Dramawala Productions
Present
Toba Tek Singh
Story based on Saadat Hasan Manto
A Play By Prem Rathod

Artists
Mehul Maitrak
Parth Shah
Prem Rathod
Shashwat Shah
Nishit Patel
Aman Patel
Jay Bajaj
Mitesh Gajjar
Rahul More
zeeshan
bhargav sagar
Dev parekh
pragya Shah
Rachana Patel
Ravina
promotional