Sada Sarvada Kavita

08:00 PM

RV Pathak Meeting Hall, Gujarat Sahitya Parishad, Behind Times of India, Ashram Road.

Open for all.

2016-10-16 20:00:00 2016-10-16 00:00:00 Asia/Kolkata Sada Sarvada Kavita

A poetry night with the performance by Harsh Bhrambhatt, Madhusudan Patel, Bhavesh Bhatt, Anil Chavda, Bhavin Gopani, Tejas Dave and guest poet Rajesh Vyas.

 

And Musical night performance by Shyamal Munshi, Saumil Munshi, Aarti Munshi, Naynesh Jani, Nayan Pancholi, Aniket Khandekar, Dhruti Vasavada, Riddhi Acharya and Pratha Khandekar.

RV Pathak Meeting Hall, Gujarat Sahitya Parishad, Behind Times of India, Ashram Road.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

A poetry night with the performance by Harsh Bhrambhatt, Madhusudan Patel, Bhavesh Bhatt, Anil Chavda, Bhavin Gopani, Tejas Dave and guest poet Rajesh Vyas.

 

And Musical night performance by Shyamal Munshi, Saumil Munshi, Aarti Munshi, Naynesh Jani, Nayan Pancholi, Aniket Khandekar, Dhruti Vasavada, Riddhi Acharya and Pratha Khandekar.
promotional