Shri Bhadrankar Vidhyadipak Gyanvigyan Vykhyan Serise

05.30 PM

Gujarat Vishwkosh, Shri Hiralal Bhagwati Sabhagruh, Behind Rameshpark, Vishwkosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Open For All.

2018-12-12 17:30:00 2018-12-12 05:30:00 Asia/Kolkata Shri Bhadrankar Vidhyadipak Gyanvigyan Vykhyan Serise

Shri Bhadrankar Vidhyadipak Gyanvigyan Vykhyan Serise

 

Subject – Kashmir : Padghani Sambhavnano Sandesh.

 

Vakta : Shri Sanjay Bhavsar (Sanjay – Tula)

Gujarat Vishwkosh, Shri Hiralal Bhagwati Sabhagruh, Behind Rameshpark, Vishwkosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Shri Bhadrankar Vidhyadipak Gyanvigyan Vykhyan Serise

 

Subject – Kashmir : Padghani Sambhavnano Sandesh.

 

Vakta : Shri Sanjay Bhavsar (Sanjay – Tula)
promotional