2nd INNING – A Gujarati Play

09.30 PM - 11.00 PM

Footlights Theatre,
2nd floor New York Tower, SG highway, thaltej, Ahmedabad, India

With Tickets.

2019-07-07 21:30:00 2019-07-07 23:00:00 Asia/Kolkata 2nd INNING - A Gujarati Play

નમસ્કાર

૩ મિત્રો જે એટલા વર્ષો પછી મળ્યાં છે કે હવે જોવામાં ખાવામાં ચાલવામાં ફાફા પડી ગયા છે.

હાં એટલે વૃદ્ધાવસ્થા.

હવે આ સમય એમને તકલીફો જોવી કે મોજ કરવી એ તમે આવી ને એમને કહો.

Footlights Theatre,
2nd floor New York Tower, SG highway, thaltej, Ahmedabad, India

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

નમસ્કાર

૩ મિત્રો જે એટલા વર્ષો પછી મળ્યાં છે કે હવે જોવામાં ખાવામાં ચાલવામાં ફાફા પડી ગયા છે.

હાં એટલે વૃદ્ધાવસ્થા.

હવે આ સમય એમને તકલીફો જોવી કે મોજ કરવી એ તમે આવી ને એમને કહો.
promotional