Gadhyavishwa

05.30 PM

Gujarat Vishwkosh Bhavan, Usmanpura, Ahmedabad.

Open For All.

2018-12-13 17:30:00 2018-12-13 00:00:00 Asia/Kolkata Gadhyavishwa

Gadhyavishwa – Varta, Nibandh, Ekanki Gadhya’s Presentation

 

Storyteller – Shri Kalpesh Patel,

Story – Bundi ne Ganthiya

 

Storyteller – Shri Ram Solanki

Story – Mukti

Gujarat Vishwkosh Bhavan, Usmanpura, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Gadhyavishwa – Varta, Nibandh, Ekanki Gadhya’s Presentation

 

Storyteller – Shri Kalpesh Patel,

Story – Bundi ne Ganthiya

 

Storyteller – Shri Ram Solanki

Story – Mukti
promotional