Kumar Prashant Pravachanshreni

05.30 PM - 08.00 PM

Gujarat Vishwkosh Bhavan,
Behind Ranna Park, Vishwkosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Open For All.

2019-03-06 17:30:00 2019-03-08 20:00:00 Asia/Kolkata Kumar Prashant Pravachanshreni

Kumar Prashant Pravachanshreni – A 3-days event – with Kumar Prashant.

 

kumar-prashand-pravachanshreni-1

Gujarat Vishwkosh Bhavan,
Behind Ranna Park, Vishwkosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Kumar Prashant Pravachanshreni – A 3-days event – with Kumar Prashant.

 

kumar-prashand-pravachanshreni-1
promotional