Kalaguru Ravishankar Raval

05:30 PM

Gujarat Vishvakosh Bhavan, Shri Harilala Bhagwati Sabhagrah, Vishvakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad

Open for all

2018-03-21 17:30:00 2018-03-21 05:30:00 Asia/Kolkata Kalaguru Ravishankar Raval

Gujarat Vishvakosh Trust organises a talk on the subject “Kalaguru Ravishankar Raval”. The speakers are Shri Jyoti Bhatt, Shri Ramesh Shah and Shri Ramnik Kapadia.

Gujarat Vishvakosh Bhavan, Shri Harilala Bhagwati Sabhagrah, Vishvakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Gujarat Vishvakosh Trust organises a talk on the subject “Kalaguru Ravishankar Raval”. The speakers are Shri Jyoti Bhatt, Shri Ramesh Shah and Shri Ramnik Kapadia.
promotional