Sada Sarvada Kavita

06.00 PM

Gujarat Sahitya Parishad, R. V Pathak Sabhagruh, Aashram Road, Ahmedabad.

Open For All.

2018-10-28 18:00:00 2018-10-28 05:30:00 Asia/Kolkata Sada Sarvada Kavita

Festival : 50th.

 

Kavita Sarve Dishani – Sada Sarvtra Kavita.

 

This event is organized by Pradan Communication.

Khalil Dhantejvi, Saumya Joshi, Bhavesh Bhatt, Gaytri Bhatt, Hardwar Goswami, Anil Chavda, Bhavesh Gopani, Rajesh Vyas Miskin, Gaurang Thakor, Rishabh Mehta, Madhu Patel, Manish Pathak Shwet, Tejas Dave, Anant Rathod, Taha Mansoori.

 

Invitee : Harsh Bhrahmbhatt.

 

Gujarat Sahitya Parishad, R. V Pathak Sabhagruh, Aashram Road, Ahmedabad.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

Festival : 50th.

 

Kavita Sarve Dishani – Sada Sarvtra Kavita.

 

This event is organized by Pradan Communication.

Khalil Dhantejvi, Saumya Joshi, Bhavesh Bhatt, Gaytri Bhatt, Hardwar Goswami, Anil Chavda, Bhavesh Gopani, Rajesh Vyas Miskin, Gaurang Thakor, Rishabh Mehta, Madhu Patel, Manish Pathak Shwet, Tejas Dave, Anant Rathod, Taha Mansoori.

 

Invitee : Harsh Bhrahmbhatt.

 
promotional