માતૃભારતી | શબ્દોત્સવ -3

05.00 PM - 11.55 PM

Tea Post - The Desi Cafe
Nr. Taj Lane Hotel, Sankalp Square Lane Nr. S. P. Ring Road, Sindhu Bhavan Marg, Road, Ahmedabad, Gujarat 380054

With Registration.

2020-01-26 17:00:00 2020-01-26 23:55:00 Asia/Kolkata માતૃભારતી | શબ્દોત્સવ -3

શબ્દોત્સવ -૩ : રૂપરેખા

પ્રાસંગિક વાત : માતૃભારતી સ્થાપકો
1. રીડર્સ ચોઈસ એવોર્ડ્સ 2019 અને માતૃભારતી ના ઇવેન્ટ પાર્ટનર્સ નું અભિવાદન
2. કવિ સંમેલન : અનિલ ચાવડા | ભાવેશ ભટ્ટ | ભાવિન ગોપાણી | કૃષ્ણ દવે
3. કોમેડી શો : અમિત ખુવા
4. ‘સુખનો પાસવર્ડ’ : આશુ પાટેલ સાથેવાર્તાલાપ
5. મરીઝની ગઝલોનાં વિવિધ તત્વોનો આસ્વાદ : સૌમ્ય જોશી

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન :શ્રી રઈશ મણિયાર

નોંધ : ઇવેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફ્રી છે પણ ફરજીયાત છે. વોટ્સએપ અને ઇમેઇલથી સંપર્ક કરીને માહિતી આપતા રહીશું

 

 

Source: Facebook.

Tea Post - The Desi Cafe
Nr. Taj Lane Hotel, Sankalp Square Lane Nr. S. P. Ring Road, Sindhu Bhavan Marg, Road, Ahmedabad, Gujarat 380054

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

શબ્દોત્સવ -૩ : રૂપરેખા

પ્રાસંગિક વાત : માતૃભારતી સ્થાપકો
1. રીડર્સ ચોઈસ એવોર્ડ્સ 2019 અને માતૃભારતી ના ઇવેન્ટ પાર્ટનર્સ નું અભિવાદન
2. કવિ સંમેલન : અનિલ ચાવડા | ભાવેશ ભટ્ટ | ભાવિન ગોપાણી | કૃષ્ણ દવે
3. કોમેડી શો : અમિત ખુવા
4. ‘સુખનો પાસવર્ડ’ : આશુ પાટેલ સાથેવાર્તાલાપ
5. મરીઝની ગઝલોનાં વિવિધ તત્વોનો આસ્વાદ : સૌમ્ય જોશી

સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન :શ્રી રઈશ મણિયાર

નોંધ : ઇવેન્ટ રજીસ્ટ્રેશન ફ્રી છે પણ ફરજીયાત છે. વોટ્સએપ અને ઇમેઇલથી સંપર્ક કરીને માહિતી આપતા રહીશું

 

 

Source: Facebook.
promotional