• કલ્પના મૃત્યું – A Play

  કલ્પના મૃત્યું – A Play   શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુ વારતા સંગ્રહ ‘ જેલ ઑફિસની બારી’ પર આધારિત એક અદ્ભુત અને માણવા લાયક નાટ્ય પ્રયોગ.   દિગ્દર્શક :- ઋષિ દવે લેખક :- વિરાજ ગિરિ ગોસ્વામી સંગીત સંકલન :- સોહમ જોશી…

 • Rang Rangeela Gujjubhai

  Maara Vaahla Amdavadio! 17th May na roj raate aavi jao, Mali nakhie. Prof. Priyakant is a flamboyant man. His wife Manju is a naive housewife. But like all wives, she too is of suspicious nature. Professor always manages to pull…

 • नाटक गुजरात के मुहाजिर | Gujarat Ke Muhajir

  नाटक गुजरात के मुहाजिर २००२ गुजरात के जनसंहार के कारण मुसलमानों को मजबूरन अपनी मूल जगह छोडनी पड़ी और उन्हें आन्तरिक विस्थापित कहा गया. गुजरात के मुहाजिर नाटक, विस्थापितों के सवाल को और विस्थापन के बाद के जीवन की जद्दोजहेद…

 • OPEN LETTERS

  A theatrical presentation of some OPEN LETTERS written by or to some of the renowned personalities. Design & Dramatization by Prashant Tarun Jadav Performance by :- Prashant Tarun Jadav Vkin Vats Pratik Sharma Mitva Thakkar Jay Pandya Guest letter by…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2021/01/romeo-juliet-1.jpg Of youthful passion and star-crossed lovers on Shakespeare’s birthday

While the Globe is streaming free its second dramatic production Romeo and Juliet, today is 23rd April, the day William Shakespeare (1564-1616) is believed to have been born and died. One would seldom find a more spontaneous and intense expression…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…