• કવિ સંમેલન મનનું ભોજન (સાત્વિક)

    સાત્ત્વિક ફુઉડ ફેસ્ટિવલ પ્રસંગે કવિ સંમેલન સૃષ્ટિ આયોજિત ‘ સાત્ત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલ ‘ માં તન ના સ્વાદિષ્ટ ભોજન સાથે માણો કવિતાના સાત્ત્વિક શબ્દસ્વાદ થકી મનનું ભોજન જેમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિઓ રજુ કરશે તેમની ઉત્તમ રચનાઓ કવિગણ રઘુવીર ચૌધરી માધવ રામાનુજ રાજેશ…

  • Sattvik – 16th Traditional Food Festival

    SATTVIK the festival to celebrate traditional nutritious food and associated knowledge systems was started fourteen years ago at the IIM-A, to provide market based incentives for conserving agro-biodiversity. Creation of demand for rarely or less cultivated nutritionally rich crops and…

  • Sattvik Food Festival 2017 in its 15th Year

    UNESCO recognizes Kumbh Mela in the list of Intangible Cultural Heritage during its 12th symposium at Jeju, South Korea. It was done after the inscription of Yoga and Nouroz in 2016, but the most remarkable achievement in the fields of culinary…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/Irrfan-khan.jpg National Award winning actor Irrfan Khan dies at the age of 54

One of India’s most celebrated actors, Irrfan Khan known for his expressive eyes, died after succumbing to a long battle with cancer. He was 54.  A gaping void has been left in the Indian film industry as one of India’s…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/romeo-juliet.png Of youthful passion and star-crossed lovers on Shakespeare’s birthday

While the Globe is streaming free its second dramatic production Romeo and Juliet, today is 23rd April, the day William Shakespeare (1564-1616) is believed to have been born and died. One would seldom find a more spontaneous and intense expression…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Shubigi-Rao-Art.jpg Shubigi Rao selected to curate the fifth edition of Kochi-Muziris Biennale in 2020

Let’s know Shubigi Rao, who has recently been selected as the curator for the 2020 Kochi Muziris Biennale, for her “exceptional acumen and inventive sensibilities” The format of the art biennale to showcase contemporary visual art, across the world is modeled on…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…