• કલ્પના મૃત્યું – A Play

    કલ્પના મૃત્યું – A Play   શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુ વારતા સંગ્રહ ‘ જેલ ઑફિસની બારી’ પર આધારિત એક અદ્ભુત અને માણવા લાયક નાટ્ય પ્રયોગ.   દિગ્દર્શક :- ઋષિ દવે લેખક :- વિરાજ ગિરિ ગોસ્વામી સંગીત સંકલન :- સોહમ જોશી…

  • Kalpna Mrutyu – A Theater Play

    રાષ્ટ્રીય શાયર શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુવારતા સંગ્રહ ‘જેલ ઑફિસની બારી’ પર આધારિત એક રોમાંચક અને જબરદસ્ત નાટક. મૃત્યુ સમયે વધારે ભયાનક અને ખતરનાક હોય છે મૃત્યુ પહેલાનું માનસપટલ પર રચાતું પળેપળનું કરપીણ કલ્પાંત ‘કલ્પના મૃત્યુ’   દિગ્દર્શક :- ઋષિ દવે…

  • Pahela Aur Dusra

    Dramawala Productions Present “Pahela Aur Dusra…” Written & Directed By Prem Rathod (Hindi Play) Free Seated/First Come First Serve Tickets Available 8000080026 7383478008 Cast Sachin Christian, Latika Raj Rathore, Jayraj Freeman, Manisha Das, Mehul Maitrak, Himani Pandya, Ashish Chauhan, Yash…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/08/A-Walk-with-Thambi-illustrated-by-Proiti-Roy-written-by-Lavanya-Karthik-Tulika-Books.jpg How Tulika Books is creating impact in children’s lives through picture books

A children’s book about a boy who feels like a girl. And about a child brought up by grandfathers. These are some of the stories published by Tulika Books, who have been making children’s picture books since 23 years. Little…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/Coffe.jpg Dalgona Coffee: A worldwide social media trend about home-made café experience

While the lockdown has ignited various trends on social media, one that has received a major global following is #DalgonaCoffee. With thousands of posts on its name, here’s all you need to know about the Dalgona Coffee wave. I first…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/10/article-on-renaissance-artists.jpg Leonardo, Michelangelo, Raphael and Donatello—Artists or Teenage Mutant Ninja Turtles characters?

Did you ever wonder where the Teenage Mutant Ninja Turtles’ characters got their names from? Well, your search is complete. Here is a brief introduction of the artists from whom the creators of TMNT took inspiration. Teenage mutant ninja turtles,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…