• 142મી અમદાવાદ રથયાત્રા (Rathyatra) 2019

    જય રણછોડ, માખણચોર….! અમદાવાદનાં આ અદભુત ઉત્સવમાં તમારું સ્વાગત છે. અષાઢી બીજનાં પાવન દીવસે પ્રભુ શ્રી જગન્નાથ બલરામ અને શુભદ્રા સાથે નગરની મુલાકાતે નીકળશે. આ મહોત્સવમા શામીલ થાવ.આ ઇવેન્ટને વધુમાં વધુ શેયર કરો અને દરેક ભક્તજનો સુધી પહોચાડો. અમે દરેક…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2020/04/Irrfan-khan.jpg National Award winning actor Irrfan Khan dies at the age of 54

One of India’s most celebrated actors, Irrfan Khan known for his expressive eyes, died after succumbing to a long battle with cancer. He was 54.  A gaping void has been left in the Indian film industry as one of India’s…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2021/01/romeo-juliet-1.jpg Of youthful passion and star-crossed lovers on Shakespeare’s birthday

While the Globe is streaming free its second dramatic production Romeo and Juliet, today is 23rd April, the day William Shakespeare (1564-1616) is believed to have been born and died. One would seldom find a more spontaneous and intense expression…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Shubigi-Rao-Art.jpg Shubigi Rao selected to curate the fifth edition of Kochi-Muziris Biennale in 2020

Let’s know Shubigi Rao, who has recently been selected as the curator for the 2020 Kochi Muziris Biennale, for her “exceptional acumen and inventive sensibilities” The format of the art biennale to showcase contemporary visual art, across the world is modeled on…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2019/05/Dr-Yatin-Desai-Orthopaedic-surgeon.jpg The call of the mountains: orthopaedic Dr Yatin Desai’s advice on trekking

In this piece 64 year old Dr Yatin Desai, shares with CY his inspiring story of how to scale towering mountains with utmost ease and how this life adventure activity can shape human character and health. Chances are high that…