• મિસ્કીન ની મેહફીલ :: Events in Ahmedabad

    હૈયે તો છું પણ હોઠેથી ભુલાઈ ગયેલો માણસ છું, હું મારા ડાબે હાથે ક્યાંક મુકાઈ ગયેલો માણસ છું. -રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’ થોડી ગઝલો, થોડી વાતો આ ગમતા માણસ સાથે…. Source: Facebook

  • Miskin brings to life Mareez and his poetry

    There is not as much poetry in contemporary ghazals as are ghazal writers in number, Rajendra Patel, himself a poet, with rare candour asserted at the Vishwakosh Bhavan while briefly introducing Rajesh Vyas ‘Miskin’, who was to give a talk…

  • Paraspar #5 : Talk by Rajesh Vyas ‘Miskin’

    ‘Paraspar’ is a monthly talk series, in which practitioners from fields of literature, journalism, films, television, theatre, arts, photography, web etc share their experiences and influences. In the fifth talk of the season veteran poet Rajesh Vyas ‘Miskin’ will share his…

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/09/01-.jpg His Pictures Tell Your Story : a Heart to Heart talk with photographer Vivek Desai

If photographers today wish to cover an age-old festival popular in a remote village, all they need to do is google for details. Date, place, time, schedule, it’s all listed on the well-designed website. Camera bag and lens in order,…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2017/01/IMG_2008.jpg 37th Saptak Annual Music Festival peaks during the weekend!

Day 7 ends with audience saying ‘Wah Ustad’ The seventh day of the music festival featured three concerts namely a violin recital by Vidushi Kala Ramanathan, Gundecha brothers presented drupad music and a Santoor recital by Shri. Rahul Sharma accompanied by…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/08/the-sleep-comes-like-a-drug-1000-x-555-px-psd.jpg Sleep Comes Like A Drug : Fab Fables #5

It was July. This time, the monsoon was heavy and the moisture-laden air had dampened everything. But for the streak of yellow light originating from the street lamp, the room was dark.   He got up again with his toe…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/08/astoma-sadgamaya2.jpg પ્રાર્થના / prayer (અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લઈ જા)

Prayer by Nahnalal અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લ‍ઈ જા, ઊંડા અંધારેથી, પ્રભુ! પરમ તેજે તું લઈ જા; મહામૃત્યુમાંથી, અમૃત સમીપે નાથ લ‍ઈ જા. તું-હીણો હું છું તો, તુજ દરસનાં દાન દ‍ઈ જા. પિતા! પેલો આઘે, જગત વીંટાતો સાગર…