• “તलબ” – A stage for Talk-ચીત

    “તलબ” – A stage for Talk-ચીત   ‘પંખ’ના નવા ઉપક્રમની પહેલી ઉડાન, રંગમ થિયેટર સાથે મળીને ‘પંખ’ શરૂ કરે છે… “તलબ” – A stage for Talk-ચીત આવો સાથે મળીને ઉજવીએ સાહિત્યને, સમાજને, ભાવવિશ્વને… “તलબ”માં પધારો કૈંક નવું, મજા આવે એવું,…

  • Yugdrashta – Umashankar Joshi

    On the occasion of the 108th birth anniversary of Lat. Shri Umashankar Jethalal Joshi, Om Communication is organising ‘Yugdrashta’ talk on Umashankar Joshi Na Jivan Vishay: Swati Joshi & Umashankar Joshi Ni KavyaSrishthi: Satish Vyas.

  • RARE GEMS

    RARE GEMS A musical recital of few ultimate Hindi-Gujarati songs-gazals of 1950’s to 1970’s. by Biren Purohit & Sangeeta Purohit. The music event ‘Rare Gems’ is organised by Bharatiya Vidya Bhavan’s Culture Academy & Centre for Arts, Ahmedabad.

Yatra Archives

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/05/Untitled-1-Copy.jpg This library in Ahmedabad is 159 years old

Creative Yatra explores a little known library right in the middle of the hustle and bustle of Bhadra Plaza, called ‘Himabhai Institute’.   Lal Darwaja, the biggest hub for hawkers and patrons, where people flock as if everything is been sold…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/06/02.jpg Fernandes Bridge – the most unique book market in Ahmedabad!

The street Fernandes Bridge connects readers with writers, students with publishers and curious beings with the age-old answers they’re looking for. The Chopda Bazaar of Fernandes Bridge is one of the oldest Book Markets in Ahmedabad that serves thousands of people…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/04/library.skecth-001-e1460358412631.jpg Discover one of the oldest libraries of Ahmedabad

The oldest library of Ahmedabad, Hazrat Pir Mohammad Shah Library, is blessed with quietness of the mosque that surrounds it. Ahmedabad has internationally carved its identity on the globe through the numerous mosques dotted across the city. The air confined…

https://creativeyatra.com/wp-content/uploads/2016/11/Yamini-Mehta.jpg Collecting Art is a Passion of the Heart: Yamini Mehta on Sotheby’s Indian Foray

The Sotheby’s Institute of Art recently launched its inaugural programme in Mumbai through a three-day educational course this September. With October 18 marking the beginning of a vibrant week that will see the celebration of Indian art in London, Yamini…