પુસ્તક વિમોચન – Book Launching

06.30 PM - 10.00 PM

Navbharat Sahitya Mandir, Ashram Road, Ahmedabad, India 380001

Open For All.

2019-07-27 18:30:00 2019-07-27 22:00:00 Asia/Kolkata પુસ્તક વિમોચન - Book Launching

“ચાલો સિનેમા” તથા “જાણો અને માણો દૂરબીન” ના પુસ્તક લોકાર્પણ નિમિત્તે આપ સહુને નવભારત સાહિત્ય મંદિર પ્રેમભર્યું આમંત્રણ પાઠવે છે!

Source: Facebook.

Navbharat Sahitya Mandir, Ashram Road, Ahmedabad, India 380001

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

“ચાલો સિનેમા” તથા “જાણો અને માણો દૂરબીન” ના પુસ્તક લોકાર્પણ નિમિત્તે આપ સહુને નવભારત સાહિત્ય મંદિર પ્રેમભર્યું આમંત્રણ પાઠવે છે!

Source: Facebook.
promotional