કવિ સંમેલન મનનું ભોજન (સાત્વિક)

08.00 PM - 10.00 PM

SRISTI
AES Boys Hostel Campus, Near Gujarat University Library & SBI Bank, Navrangapura, Ahmedabad, India 380 009.

Open For All.

2018-12-23 20:00:00 2018-12-23 22:00:00 Asia/Kolkata કવિ સંમેલન મનનું ભોજન (સાત્વિક)

સાત્ત્વિક ફુઉડ ફેસ્ટિવલ પ્રસંગે

કવિ સંમેલન

સૃષ્ટિ આયોજિત ‘ સાત્ત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલ ‘ માં તન ના સ્વાદિષ્ટ ભોજન સાથે માણો કવિતાના સાત્ત્વિક શબ્દસ્વાદ થકી મનનું ભોજન

જેમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિઓ રજુ કરશે તેમની ઉત્તમ રચનાઓ

કવિગણ

રઘુવીર ચૌધરી
માધવ રામાનુજ
રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”
દક્ષા પટેલ / રાજેન્દ્ર પટેલ
અનિલ ચાવડા
રાધિકા પટેલ

Source : Facebook.

SRISTI
AES Boys Hostel Campus, Near Gujarat University Library & SBI Bank, Navrangapura, Ahmedabad, India 380 009.

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

સાત્ત્વિક ફુઉડ ફેસ્ટિવલ પ્રસંગે

કવિ સંમેલન

સૃષ્ટિ આયોજિત ‘ સાત્ત્વિક ફૂડ ફેસ્ટિવલ ‘ માં તન ના સ્વાદિષ્ટ ભોજન સાથે માણો કવિતાના સાત્ત્વિક શબ્દસ્વાદ થકી મનનું ભોજન

જેમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિઓ રજુ કરશે તેમની ઉત્તમ રચનાઓ

કવિગણ

રઘુવીર ચૌધરી
માધવ રામાનુજ
રાજેશ વ્યાસ “મિસ્કીન”
દક્ષા પટેલ / રાજેન્દ્ર પટેલ
અનિલ ચાવડા
રાધિકા પટેલ

Source : Facebook.
promotional