કલ્પના મૃત્યું – A Play

01.00 PM

Ouroboros Art Hub "Blackbox Theatre",
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015, Ahmedabad, India

With Tickets – 100/-

2019-06-23 13:00:00 2019-06-23 00:00:00 Asia/Kolkata કલ્પના મૃત્યું - A Play

કલ્પના મૃત્યું – A Play

 

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુ વારતા સંગ્રહ ‘ જેલ ઑફિસની બારી’ પર આધારિત એક અદ્ભુત અને માણવા લાયક નાટ્ય પ્રયોગ.

 

દિગ્દર્શક :- ઋષિ દવે

લેખક :- વિરાજ ગિરિ ગોસ્વામી

સંગીત સંકલન :- સોહમ જોશી

કલાકારો:

જીયાંશી બારોટ ,માહિ દવે, ક્રિશા લિમ્બાચિયા, દિવ્યા ગોર, વિદિત શાહ, ધ્રુવ ત્રિવેદી, દર્શી શુક્લ, દીપેન રાવલ, ધ્રુવીન નાયી,માનવ રમૈયા , જેનીશા ભટ્ટ , ધારેશ શુક્લ અનેં ઋષિ દવે.

Ouroboros Art Hub "Blackbox Theatre",
203, Sheetalvarsha complex, oppo. PC jwellers, Shivranjani cross roads, Ahmedabad, India 380015, Ahmedabad, India

Creativeyatra.com info@creativeyatra.com

કલ્પના મૃત્યું – A Play

 

શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીના લઘુ વારતા સંગ્રહ ‘ જેલ ઑફિસની બારી’ પર આધારિત એક અદ્ભુત અને માણવા લાયક નાટ્ય પ્રયોગ.

 

દિગ્દર્શક :- ઋષિ દવે

લેખક :- વિરાજ ગિરિ ગોસ્વામી

સંગીત સંકલન :- સોહમ જોશી

કલાકારો:

જીયાંશી બારોટ ,માહિ દવે, ક્રિશા લિમ્બાચિયા, દિવ્યા ગોર, વિદિત શાહ, ધ્રુવ ત્રિવેદી, દર્શી શુક્લ, દીપેન રાવલ, ધ્રુવીન નાયી,માનવ રમૈયા , જેનીશા ભટ્ટ , ધારેશ શુક્લ અનેં ઋષિ દવે.
promotional